Rozmiar: A A A

Procedury bezpieczeństwa dla kuracjuszy komercyjnych

Procedury bezpieczeństwa

dla Kuracjuszy Komercyjnych

Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” Sp. z o.o.

W związku ze wznowieniem działalności Sanatorium określone i wprowadzone zostały zasady organizacyjne, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących reguł bezpieczeństwa rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Wprowadzone zasady postępowania poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa Kuracjuszy i pracowników Sanatorium.

  1. Do Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” Sp. z o.o. może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Kuracjusz u którego widoczne będą objawy tj. wysoka temperatura, kaszel, duszności - nie zostanie przyjęty na turnus sanatoryjny.
  2. Na turnus nie mogą zgłaszać się osoby, które przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją.
  3. Każda osoba ma obowiązek zasłaniać usta i nos na terenie całego obiektu (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką – wymienione akcesoria  Kuracjusz zakupuje we własnym zakresie).
  4. Należy dezynfekować ręce przy każdorazowym wejściu do budynku, na Dział Lecznictwa, Dział Gastronomii (jadalnia) zgodnie z zasadami skutecznej dezynfekcji rąk umieszczonymi przy dozowniku znajdującym się przy wejściu do Sanatorium.
  5. W celu porady lekarskiej niezbędny jest kontakt telefoniczny z dyżurką pielęgniarską i ustalenie konkretnej godziny wizyty.
  6. Przy blacie recepcyjnym może przebywać wyłącznie jedna osoba, pozostałe osoby mogą przebywać w odpowiedniej odległości pozwalającej na przestrzeganie dystansu społecznego, wynoszącego co najmniej 2 metry od drugiej osoby. Na podłodze dla ułatwienia zostały oznakowane odległości między osobami oczekującymi w kolejce na przyjęcie.
  7. W miejscach widocznych i ogólnodostępnych tj. wejście do budynku, winda, gabinet pielęgniarski, gabinety lekarskie, Sala Gimnastyczna, Jadalnia oraz przy windach, umieszczono plakaty oraz materiały informacyjne dotyczące profilaktyki zdrowotnej oraz sposoby ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem wraz z informacją o maksymalnej ilości osób mogących jednocześnie przebywać w danej części budynku.
  8. Zabiegi rehabilitacyjne będą odbywały się zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych zalecanych i rekomendowanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.
  9. Zakwaterowanie uczestników w Sanatorium odbywa się na zasadach wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami.
  10. Pomiędzy turnusami budynek jest poddany dodatkowemu sprzątaniu, myciu i dezynfekcji pokoi, łazienek, pokoi zabiegowych, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.