Rozmiar: A A A

Turnusy NFZ po COVID-19

Wróć do zdrowia po ciężkiej chorobie COVID-19

Świadczenie z zakresu rehabilitacji pocovidowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone jest dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego.

Zakończenie leczenia w kierunku COVID – 19 określa się jako:
a) datę zakończenia izolacji domowej lub
b) datę wypisu ze szpitala lub
c) datę wypisu z izolatorium.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta na Rehabilitację pocovidową:
a) skierowanie – na druku skierowania (zarówno na e-skierowaniu jak i na druku skierowania wystawionego ręcznie) musi widnieć zapis:
Skierowanie na leczenie szpitalne - Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny (kod 6500).
W rozpoznaniu prosimy o umieszczenie kodu U07.1 (dopuszczalne są inne kody lecz tylko te związane z zarażeniem wirusem SarS-Cov-2)
W uzasadnieniu prosimy umieścić zapis: wskazana REHABILITACJA STACJONARNA PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19

b) wypełniona ankieta kwalifikacyjna dla pacjentów skierowanych na pobyt rehabilitacyjny po COVID-19 (POBIERZ)

c) skan dokumentacji medycznej związanej z zachorowaniem na Covid-19

d) dokument potwierdzający przebycie Covid-19:
- zaświadczenie o odbyciu izolacji, które można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
- wypis ze szpitala
- wypis z izolatorium.

 

Skompletowane powyższe dokumenty należy przesłać na adres mailowy: recepcja@lesnik-drzewiarz.pl
Po weryfikacji dokumentów informacja o kwalifikacji lub jej braku zostanie przekazana drogą mailową.

 

Plan zabiegów w ramach rehabilitacji po COVID-19 zawiera 4 zabiegi dziennie dla jednego pacjenta wg. wskazań lekarskich.

Pobyt w sanatorium na turnusie rehabilitacyjnym po COVID-19 uwzględnia:
- konsultację lekarską
- zlecenie zabiegów fizjoterapeutycznych
- zabiegi zgodne z podpisaną umową z NFZ
- zakwaterowanie
- całodobowe wyżywienie
- całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.

Dodatkowe informacje o zasadach przyjęcia dostępne są tutaj : (POBIERZ).