Rozmiar: A A A

Inwestycje zrealizowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego i zawarło umowę w dniu 02.06.2021 r. wraz z aneksem z dnia 01.06.2022 r. na realizację następującej inwestycji:

 

Zadanie 1 – Przebudowa części budynku głównego Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” polegająca na wykonaniu szybu dźwigowego pod montaż dźwigu na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 1500/2020 z dnia 10.08.2020 r.

DOFINANSOWANIE:             79 042,74 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:    428 855,45 zł

Inwestycję zrealizowano w 2021 r.