Rozmiar: A A A

Główne inwestycje zrealizowane przez nasze Sanatorium

Stawiamy na ciągły rozwój i jak najlepsze dostosowanie oferty do potrzeb kuracjuszy. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółkę Akcyjną, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych udało nam się zrealizować wiele ważnych dla naszego rozwoju inwestycji. Jesteśmy firmą proekologiczną, dlatego wiele z nich opiera się na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Dzięki pozyskanym funduszom udało nam się:

  • wykonać docieplenie elewacji, poddasza i stropodachu nad częścią rehabilitacyjną uzdrowiska,
  • przebudować kotłownię gazową,
  • zamontować kolektory słoneczne,
  • wprowadzić do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej energię elektryczną wytworzoną w źródłach realizujących technologię współspalania w instalacji odnawialnego źródła energii potwierdzone gwarancjami pochodzenia,
  • zakupić niezbędny sprzęt rehabilitacyjny,
  • zakupić sprzęt i urządzenia służące poprawie warunków pracy na stanowiskach pracy narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych.

Wiele inwestycji jest także w trakcie realizacji. Zmieniamy się i rozwijamy dla Państwa. Dzięki pozyskanym inwestycjom możemy poprawić warunki pobytu dla naszych kuracjuszy.