Rozmiar: A A A

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” Sp. o.o. z siedzibą w 33-380 Krynica - Zdrój, ul. Podgórna 1, tel. 18 4712861, e-mail: recepcja@lesnik-drzewiarz.pl
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych e-mail: inspektordane@op.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji pokoju w sanatorium  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa .
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania w zakresie  rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji
  6. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w zakresie na który została wyrażona zgoda - posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożnością rezerwacji pokoju
  9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
  10. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.