Rozmiar: A A A

Kariera

W trosce o podnoszenie jakości naszych usług Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik-Drzewiarz" poszukuje kandydatów na poniższe stanowiska. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).


Zapraszamy do współpracy!

Kontakt: rekrutacja@lesnik-drzewiarz.pl

                kadry@lesnik-drzewiarz.pl

 

Praca dla Kelner/ki do obsługi w czasie Świąteczno-Sylwestrowym – umowa zlecenie

Poszukujemy kelnerów na umowę zlecenie do obsługi w czasie Wigilii, Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra.
Możliwa późniejsza współpraca w święta, soboty i niedziele.
Chętnie przyjmiemy uczniów powyżej 18 r.ż. i studentów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z klauzulą na adres mail. 

 

Praca dla Kucharki/ Kucharza

Oczekiwania:
Dyspozycyjność
Sumienność i zaangażowanie w pracę
Bardzo dobra organizacja czasu
Wysoka kultura osobista, odpowiedzialność
Współpraca w zespole i wsparcie w realizacji celów Sanatorium

Nie oczekujemy wielu lat doświadczenia - oczekujemy chęci i gotowości do pracy.

Oferujemy:
Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne warunki zatrudnienia
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Pracę pełną wyzwań w przyjaznej atmosferze

Zakres obowiązków:
Przygotowywanie potraw zgodnie z przyjętymi standardami oraz dostępnymi dietami
Nadzór nad jakością przygotowanych dań
Dbanie o estetykę potraw
Racjonalne zarządzanie składnikami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z klauzulą na adres mail.

 

Praca dla Pomocy kuchennej

Oczekiwania:
Zaangażowanie w wykonywane obowiązki
Współpraca w zespole i wsparcie w realizacji celów Sanatorium
Dyspozycyjność
Mile widziane wykształcenie kierunkowe: zawód kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Nie oczekujemy wielu lat doświadczenia - oczekujemy chęci i gotowości do pracy.

Oferujemy:
Stabilne warunki zatrudnienia
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat
Pracę pełną wyzwań w przyjaznej atmosferze

Zakres obowiązków:
Obróbka wstępna surowców
Przygotowanie pod nadzorem kucharza potraw takich jak sałatki, surówki, desery zgodnie z recepturami i zaplanowanym jadłospisem
Dbanie o estetykę podawanych potraw
Pomoc w wydawaniu posiłków i obsłudze kelnerskiej
Utrzymanie czystości na stanowisku pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z klauzulą na adres mail.

 

Umowa zlecenie dla Konserwatora/ Pracownika gospodarczego

Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” sp. z o.o. zaprasza studenta, z którym zawrze umowę zlecenie w celu realizacji zadań konserwatora. Czas realizacji zlecenia czyli dni i godziny pracy, uzgodnione zostaną indywidualne, z uwzględnieniem dyspozycyjności Studenta.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z klauzulą RODO na adres mail: rekrutacja@lesnik-drzewiarz.pl  z dopiskiem: ZLECENIE KONSERWATOR STUDENT

 

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH


W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:
Administrator Danych Administratorem danych osobowych Pani / Pana jest Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” Sp. o.o. z siedzibą w 33-380 Krynica - Zdrój, ul. Podgórna 1,  tel. 18 4712861, e-mail: recepcja@lesnik-drzewiarz.pl
Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem obecnego procesu rekrutacyjnegona podstawie:
· art. 6 ust. 1 lit c.RODO w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 221
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
· art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy,
Podanie danych w celu określonym w lit a. jest obowiązkowe i stanowi warunek rozpatrzenia oferty– nie podanie tych danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty a w konsekwencji nawiązania stosunku pracy. Podanie dodatkowych danych (innych niż imię i
nazwisko, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody na przetwarzanie danych.
Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.