Rozmiar: A A A

Kariera

Sanatorium Uzdrowiskowe ‘‘Leśnik-Drzewiarz” sp. z o.o. Krynica-Zdrój, ul. Podgórna 1, nowoczesny i wysoko oceniany podmiot leczniczy nawiąże współpracę w ramach umowy zlecenie lub umowy z podmiotem gospodarczym, a także umowy o pracę z:

FIZJOTERAPEUTĄ

 Zakres obowiązków:

 • realizacja świadczeń zdrowotnych związanych z przywracaniem sprawności fizycznej oraz zdrowia Kuracjuszy, w oparciu o przyjęte standardy i procedury, zgodnie z zaleceniami lekarza;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej;
 • budowanie kultury organizacyjnej skoncentrowanej na najlepszej obsłudze Kuracjuszy;
 • dbanie o czystość, właściwe utrzymanie urządzeń i przestrzeganie zasad BHP.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zawodzie fizjoterapeuty;
 • aktualny numer prawa wykonywania zawodu;
 • dobra organizacja pracy własnej, dokładność, rzetelność i odpowiedzialność.

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającym się Sanatorium;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • przyjazną atmosferę;
 • motywacyjny system wynagrodzeń.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@lesnik-drzewiarz.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

 W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

Administrator Danych
Administratorem danych osobowych Pani / Pana jest Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” Sp. o.o. z siedzibą w 33-380 Krynica - Zdrój, ul. Podgórna 1, tel. 18 4712861, e-mail: recepcja@lesnik-drzewiarz.pl

 1. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie:
      · art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 221 § 1-2 Kodeks pracy,
      · art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  b) na podstawie wyraźnej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a. RODO) w celach związanych z przeprowadzeniem przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 1. Podanie danych w celu określonym w lit a. jest obowiązkowe i stanowi warunek rozpatrzenia oferty– nie podanie tych danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty a w konsekwencji nawiązania stosunku pracy. Podanie dodatkowych danych (innych niż imię i nazwisko, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody na przetwarzanie danych.Podanie danych w celu określonym w lit b. jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty w związku z przeprowadzaniem przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 1. Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 

Administrator danych  przetwarza  na podstawie - art. 221, 222 , 223 kodeksu pracy dane w zakresie:

 1. monitoringu wizyjnego  niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa pracownika  i ochrony mienia i organizacji pracy
 2. monitoringu służbowej poczty elektronicznej w celu  zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej wykorzystanie czasu pracy i właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.