Rozmiar: A A A

Kariera

W trosce o podnoszenie jakości naszych usług Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik-Drzewiarz" poszukuje kandydatów na poniższe stanowiska. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).


Zapraszamy do współpracy!

Kontakt: rekrutacja@lesnik-drzewiarz.pl

                kadry@lesnik-drzewiarz.pl

 

Praca dla Pokojowej

Oczekiwania:

Wysokiej kultury osobistej
Zdolności do szybkiego uczenia się
Samodzielności, dyspozycyjności i zaangażowania
Umiejętności pracy w zespole
Współpraca w zespole i wsparcie w realizacji celów Sanatorium

Nie oczekujemy wielu lat doświadczenia - oczekujemy chęci i gotowości do pracy.

Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (praca stała)
Przyjazną atmosferę
Jasne zasady współpracy
Atrakcyjne warunki finansowe

Zakres obowiązków:
Sprzątanie i utrzymywanie porządku w pokojach hotelowych i przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami i standardami pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z klauzulą na adres mail.

 

Praca dla Kucharza

Oczekiwania:
Dyspozycyjność
Sumienność i zaangażowanie w pracę
Bardzo dobra organizacja czasu
Wysoka kultura osobista, odpowiedzialność
Współpraca w zespole i wsparcie w realizacji celów Sanatorium

Nie oczekujemy wielu lat doświadczenia - oczekujemy chęci i gotowości do pracy.

Oferujemy:
Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne warunki zatrudnienia
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Pracę pełną wyzwań w przyjaznej atmosferze

Zakres obowiązków:
Przygotowanie potraw zgodnie z zaleceniami Szefa Kuchni
Nadzór nad jakością przygotowanych dań
Racjonalne zarządzanie składnikami

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z klauzulą na adres mail.

 

Praca dla Recepcjonisty

Od kandydatów oczekujemy:
Wysokiej kultury osobistej
Zdolności do szybkiego uczenia się
Samodzielności, dyspozycyjności i zaangażowania
Umiejętności pracy w zespole

Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Przyjazną atmosferę
Jasne zasady współpracy

Zakres obowiązków:
Udzielanie wszelkich informacji związanych z rezerwacją i pobytem gości
Przyjmowanie rezerwacji
Meldowanie gości
Sprzedaż usług świadczonych przez Sanatorium
Pobieranie opłat za pobyt i usługi dodatkowe w Sanatorium


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z klauzulą na adres mail.

 

Fizjoterapeuta / Pracownik bazy zabiegowej

Od kandydatów oczekujemy:
Wykształcenie wyższe lub średnie
Umiejętność pracy w zespole
Samodzielność i odpowiedzialność
Życzliwe podejście w kontakcie z pacjentem
Odpowiedzialność i sumienność

Oferujemy:
Pracę na pełny etat
Atrakcyjne warunki finansowe
Premie okazjonalne
Pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole
Dogodne warunki zatrudnienia
Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji
Możliwość dofinansowania kursów i szkoleń specjalistycznych oraz studiów uzupełniających
Lokalizację w pięknym turystycznym mieście

Dodatkowe umiejętności (niewymagane):
Doświadczenie na stanowisku fizykoterapeuty/ masażysty/ zabiegowej
Dodatkowe kursy i szkolenia

Zakres obowiązków:
Realizacja zabiegów z zakresu balneologii/ hydroterapii/ fizykoterapii/ kinezyterapii/ masażu
Obsługa urządzeń medycznych
Dbanie o pozytywny wizerunek firmy


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z klauzulą na adres mail. 

 

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:
Administrator Danych Administratorem danych osobowych Pani / Pana jest Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” Sp. o.o. z siedzibą w 33-380 Krynica - Zdrój, ul. Podgórna 1,  tel. 18 4712861, e-mail: recepcja@lesnik-drzewiarz.pl
Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem obecnego procesu rekrutacyjnegona podstawie:
· art. 6 ust. 1 lit c.RODO w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 221
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
· art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy,
Podanie danych w celu określonym w lit a. jest obowiązkowe i stanowi warunek rozpatrzenia oferty– nie podanie tych danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty a w konsekwencji nawiązania stosunku pracy. Podanie dodatkowych danych (innych niż imię i
nazwisko, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody na przetwarzanie danych.
Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.